Cat and dog sitting together on meadow

Urinundersøgelser af kat og hund

Er din hund eller kat blevet urenlig eller har den ændret urineringsmønster, er det første skridt altid at foretage en urinundersøgelse. Undersøgelsen er ofte det vigtigste redskab til at finde ud af, hvad dyret fejler.

Oftest vil du blive bedt om at aflevere dyrets urinprøve på klinikken eller medbringe den til konsultationen. Har dyret problemer med at afsætte urinen eller er der brug for en steril urinprøve, vil den blive forsøgt udtaget under konsultationen.

Opsamling af urinprøven

Kat: Kattebakken tømmes og rengøres med Urine Off eller Rodalon. Hvis katten ikke har problemer med at afsætte urin i en tom kattebakke, venter man til dette sker. Efterfølgende opsamles urinen i en rengjort beholder. Hvis katten ikke ønsker at afsætte urin i en tom kattebakke, kan man købe en lille pose perlegrus hos dyrlægen.  Perlegrus er plastikperler der ikke suger urin, og dermed kan katten afsætte urin og føle den dækker det til. Derefter kan urinen opsamles med en pipette der følger med perlegruset. Når urinen er opsamlet, må den ikke opbevares på køl og den skal den bringes til klinikken hurtigst muligt, gerne indenfor 30 minutter.

Hund: Urinen opsamles i en rengjort beholder eller man kan købe en opsamlingsske på klinikken, der er lavet til formålet. Et tip til opsamling er, at bruge en suppeøse til at holde under hunden, når den sætter sig for at tisse. Så slipper man for at kaste sig til jorden. Når urinen er opsamlet, må den ikke opbevares på køl, og den skal den bringes til klinikken hurtigst muligt, gerne inden 30 minutter.

På Blågård Dyreklinik foretager vi dagligt urinundersøgelser af hunde og katte. Ved disse undersøgelser måles bl.a. urinens pH, proteinindhold, vægtfylde, og sukkerindhold. Efter centrifugering og farvning undersøges urinen under mikroskop for diverse celler og krystaller.

Læs også om afføringsprøver fra dit dyr.

Har du bemærket ændringer i din hunds eller kats urineringsmønster, er du velkommen til at ringe til os på 35 35 40 40 eller kigge forbi.